Khối 1: Môn Âm nhạc

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 1

Môn ÂM NHẠC

Tuần 1 – Chủ đề: Âm thanh ngày mới
Tuần 2: Chủ đề 1
Bài: Tiếng trống trường em
Tuần 3: Chủ đề 1
Nhạc cụ: Thanh phách – Bộ gõ cơ thể
Tuần 4: Chủ đề 1
Bài: Góc âm nhạc của em
Tuần 5: Chủ đề 2
Tiết 1: Nhịp điệu của âm thanh
Tuần 6: Chủ đề 2
Tiết 2: Học hát bài Múa đàn
Tuần 7: Chủ đề 2
Tiết 3: SON – MI
Tuần 8: Chủ đề 2
Tiết 4 – Nhạc cụ: Thanh phách
Tuần 9: Chủ đề 3
Tiết 1 – Nghe nhạc: Âm thanh cao thấp
Tuần 10: Chủ đề 3
Tiết 2 – Học hát: Cô giáo em
Tuần 13: Chủ đề 4
Tiết 1 – Khám phá và nghe nhạc
Tuần 14: Chủ đề 4
Tiết 2 – Học hát: Long lanh ngôi sao nhỏ