Khối 1: Môn Thể dục

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 1

MÔN THỂ DỤC

Bài Thể dục – SGK “Chân trời sáng tạo”

Khối lớp 1: Bài thể dục – Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

Tuần 1: Khởi động, động tác vươn thở và tay

Tuần 2: Động tác chân và vặn mình Tuần 3: Động tác bụng

Tuần 4: Động tác phối hợp

Tuần 5: Động tác điều hoà

Tuần 6: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ

Tuần 7: Tư thế vận động của tay

Tuần 8: Tư thế vận động của chân

Tuần 9: Vận động phối hợp thân mình

Tuần 10: Vận động phối hợp các khớp