Khối 1: Môn Toán

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 1

MÔN TOÁN

 
Tuần 21 Bài toán có lời văn
Tuần 22  Giải toán có lời văn
XĂNG-TI-MÉT. ĐO ĐỘ DÀI
Tuần 23 Các số tròn chục
Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
Tuần 24 Cộng các số tròn chục
LUYỆN TẬP (TRANG 130)
Trừ các số tròn chục
Tuần 25 Luyện tập (trang 132)
Luyện tập chung (trang 135)
Tuần 26 Các số có hai chữ số (trang 136)
Các số có hai chữ số – tiếp theo (trang 138-139)
Bài: Các số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 140-141)
So sánh các số có hai chữ số (trang 142)
Tuần 27 LUYỆN TẬP (trang 144)
Bảng các số từ 1 đến 100 (trang 145)
Tuần 28 Giải toán có lời văn (tiếp theo)