Khối 2: Môn Âm nhạc

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

Môn ÂM NHẠC

Tuần 1 – Chủ đề: Rộn ràng ngày mới
Bài: Sơn ca đi nghe hòa nhạc
Tuần 2 – Chủ đề: Rộn ràng ngày mới
Bài: Ngày mùa vui
Tuần 3 – Chủ đề: Rộn ràng ngày mới
Bài: Đọc nhạc Đô-Rê-Mi-Son-La
Tuần 4 – Chủ đề: Rộn ràng ngày mới
Bài: Trống lục lạc – Nhạc cụ Tambourine
Tuần 5 – Chủ đề: Nhịp điệu bạn bè
Bài: Âm thanh dài – Âm thanh ngắn
Tuần 6 – Chủ đề: Nhịp điệu bạn bè
Bài: Học hát bài Múa vui
Tuần 7 – Chủ đề: Nhịp điệu bạn bè
Bài: ĐÔ – RÊ – MI – SON – LA
Tuần 8 – Chủ đề: Nhịp điệu bạn bè
Bài: Luyện tập gõ đệm
Tuần 9 – Chủ đề: Vui bước tới trường
Bài: Đường nét chuyển động của âm thanh 
Tuần 10 – Chủ đề: Vui bước tới trường
Học hát: Trên con đường đến trường
Tuần 13: Chủ đề 4
Tiết 1 – Khám phá và nghe nhạc
Tuần 14: Chủ đề 4
Tiết 2 – Học hát: Giọt mưa và em bé