Khối 2: Môn Mỹ thuật

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

Môn MĨ THUẬT

Chủ đề 1- Bài 1: Bầu trời và biển

Chủ đề 1- Bài 2 Những con vật dưới đại dương

Chủ đề 1- Bài 3 Đại dương trong mắt em

Chủ đề 2 – Bài 1: Phương tiện giao thông

Chủ đề 2 – Bài 1: Phương tiện giao thông (tiết 2)

Chủ đề 2 – Bài: Cặp sách xinh xắn (tiết 1)

Mĩ thuật 2 – Tuần 8

Chủ đề 2 – Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp

Chủ đề 2 – Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 2)

Chủ đề 3 – Bài 1: Con mèo tinh nghịch

Chủ đề 3 – Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật (tiết 1, 2)