Khối 2: Môn Tập đọc

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

Môn Tập đọc

Tuần 21
Tuần 21: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Tuần 22
 Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Tuần 23
Bác sĩ Sói
Tuần 24
Quả tim khỉ
Voi nhà
Tuần 25
Sơn Tinh, Thủy Tinh
Bé nhìn biển
Tuần 26
Tôm Càng và Cá Con
Sông Hương
Tuần 27
Ôn tập Tiếng Việt 
Tuần 28
Kho báu
Cây dừa