Khối 2: Môn Tập làm văn

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

Môn Tập làm văn

Tuần 21 Tuần 21: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim
Tuần 22  Đáp lời xin lỗi – Tả ngắn về loài chim.
Tuần 24 Nghe – trả lời câu hỏi
Tuần 25 Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
Tuần 26 Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
Tuần 28 Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối