Khối 2: Môn Thể dục

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

MÔN THỂ DỤC

Bài TD lớp 2 – SGK “Chân trời sáng tạo”

Tuần 1: Khởi động, động tác vươn thở và tay
Tuần 2: Động tác chân và lườn
Tuần 3: Động tác bụng
Tuần 4: Động tác toàn thân
Tuần 5: Động tác nhảy
Tuần 6: Động tác điều hoà
Tuần 7-8: Ôn bài thể dục 8 động tác

Đi theo hướng thẳng và đi thay đổi hướng