Khối 3: Môn Mĩ thuật

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 3

Môn MĨ THUẬT

Chủ đề 1: Màu sắc em yêu
Chủ đề 2 – Bài 1: Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông
Chủ đề 2 – Bài 2: Trang trí hình vuông
Chủ đề 2 – Bài 3 : Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm
Chủ đề 2 – Bài 4: Họa tiết trang trí
Chủ đề 3 – Bài 1: Kí họa, tạo ngân hàng hình ảnh
Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô (tiết 2)
Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô (tiết 3)
Chủ đề 4: Bộ đội Cụ Hồ (tiết 1)
Chủ đề 4: Bộ đội Cụ Hồ (Tiết 2)
Chủ đề 4: Bộ đội Cụ Hồ (Tiết 3, 4)