Khối 3: Môn Tập đọc

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 3

Môn Tập đọc

Tuần 21 Bài: Ông tổ nghề thêu
Tuần 22 Nhà bác học và bà cụ.
Tuần 23 Nhà ảo thuật.
Tuần 24 Tiếng đàn
Tập đọc – Kể chuyện: “Đối đáp với vua” (trang 49;50 SGK).
Tuần 25 Hội vật
Hội đua voi ở Tây Nguyên.
Tuần 26
Rước đèn Ông Sao
Tập đọc – Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.
Tuần 27 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
Tuần 28 Tập đọc – Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng”