Khối 3: Môn Thể dục

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 3

MÔN THỂ DỤC

Bài Thể dục lớp 3

Tuần 1: Khởi động, học động tác vươn thở và động tác tay.
Tuần 2: Động tác chân và động tác lườn.
Tuần 3: Động tác bụng.
Tuần 4: Động tác toàn thân.
Tuần 5: Động tác nhảy. 
Tuần 6: Động tác điều hòa.
Tuần 7: Ôn 8 động tác của bài thể dục.
Tuần 8: Ôn 8 động tác của bài thể dục.

Ôn tư thế cơ bản_Đi vượt chướng ngại vật thấp_Đi chuyển hướng phải trái