Khối 4: Môn Luyện từ và câu

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 4

MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
 CHỦ NGỮ – VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP
DẤU GẠCH NGANG
CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?
VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM.