Khối 4: Môn Mĩ thuật

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 4

Môn MĨ THUẬT

Chủ đề 1- Bài 1: Màu sắc và cách pha màu

Chủ đề 1- Bài 2: Trang trí hình vuông

Chủ đề 1- Bài 2: Trang trí hình tròn

Chủ đề 1- Bài 4: Trang trí đường diềm

Chủ đề 2 – Bài 1: Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều

Chủ đề 2 – Bài 2: Vẽ tranh An toàn giao thông

Chủ đề 2 – Bài 3: Tạo dáng các phương tiện giao thông bằng vỏ hộp

MĨ THUẬT 4- Tuần 8

Chủ đề 3 – Bài 1: Vẽ chân dung

Chủ đề 3 – Bài 2: Tập nặn dáng người

Chủ đề 3 – Tiết 3: Vẽ tranh đề tài trường em

Chủ đề 4 – Bài 1: Vẽ đơn giản hoa lá
Chủ đề 4 – Bài 2: Chép họa tiết trang trí dân tộc
Chủ đề 4 – Bài 3: Tạo hoa lá