Khối 5: Môn Âm nhạc

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 5

Môn ÂM NHẠC

 

 Chủ đề 1: Chào ngày mới
Bài 1: Reo vang bình minh
 Chủ đề 1: Chào ngày mới
Tập đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi

 

Chủ đề 2 : Thiên nhiên tươi đẹp
Bài 1: Con chim hay hót

 

Chủ đề 2 : Thiên nhiên tươi đẹp
Bài 2: Mặt trời lên

 

Chủ đề 4: Em yêu cuộc sống thanh binh
Học hát: Ước mơ