Khối 5: Môn Kỹ thuật

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 5

Môn KỸ THUẬT

Bài 1: Đính khuy 2 lỗ 
Bài 2: Thêu dấu nhân
Bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
Bài 4: Chuẩn bị nấu ăn
Bài 5: Nấu cơm
Bài 6: Luộc rau
Bài 7: Bày, dọn bữa ăn trong gia đình.
Bài 8: Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống.
Bài 9 : Thực hành sản phẩm
Bài 10: Lợi ích của việc nuôi gà