Khối 5: Môn Thể dục

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 5

MÔN THỂ DỤC

Bài tập thể dục 8 động tác

Tuần 1: Động tác vươn thở
Tuần 2: Động tác tay
Tuần 3: Động tác chân
Tuần 4: Động tác vặn mình
Tuần 5: Động tác toàn thân
Tuần 6: Động tác thăng bằng
Tuần 7: Động tác nhảy
Tuần 8: Động tác điều hoà
Tuần 9, 10: Bài thể dục phát triển chung