Khối 5: Môn Toán

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 5

Môn TOÁN

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH LẬP PHƯƠNG
LUYỆN TẬP
Luyện tập chung
Thể tích của một hình.
Bảng đơn vị đo thể tích
Luyện tập về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
XĂNG-TI-MÉT KHỐI. ĐỀ-XI-MÉT KHỐI
MÉT KHỐI
LUYỆN TẬP CHUNG
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG