TRUNG THU MÙA GIÃN CÁCH

TRUNG THU MÙA GIÃN CÁCH

Vẫn tròn, trăng tối Trung Thu
Vẫn mơ gặp chiếc đèn cù kéo quân
Chị Hằng nhớ cõi hồng trần
Các em nhớ tiếng trống lân rộn ràng
Mong ngày Thành phố bình an
Không còn đại dịch, ngập tràn niềm vui…