CUỘC THI VẼ TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Quý Phụ huynh Click vào đường Link bên dưới Video để tải mẫu đơn đăng kí dự thi

https://vtv7.vtv.vn/tin-tuc/em-ve-truong-hoc-hanh-phuc-2021-mua-2-chu-de-the-gioi-trong-tuong-lai-642?fbclid=IwAR1boVqXM9erlWRAjLcoKj0Uxf4mj5GjY8wr_4kyLCc8QwIv_EIdQRRev8I